Har hörseln blivit sämre?

 

Fåglarna sjunger så sällan numera, vad kan det bero på?
Kanhända behöver du en hörapparat.

Då kan du ha nytta av att vara medlem i Sydösterbottens hörselförening rf. Vår verksamhet är mångsidig och berör och stöder hörselskadade i deras vardag. Man skall inte avstå från gemenskap med vänner och bekanta bara för att man kanske inte hör så bra. Kom med i ett tidigt skede, så får du den bästa nyttan av ditt medlemskap i vår förening. Vi hör till Svenska hörselförbundet rf, där vi får hjälp och stöd på nationell nivå.

 

Våra aktiviteter den närmaste tiden

Mera info klicka här