14.8.2022 Österbottnisk sommarsamling

Inbjudan till Österbottnisk sommarsamling 14.8.2022

Foto: Kilens Hembygdsgård

Hjärtligt Välkomna till Kristinestad
alla hörselföreningar i Österbotten!

Festplatsen finns i Sideby, Kilens Hembygdsgård, Salteriet
Kilvägen 90, 64490 Sideby.

Dagen inleds med lunchbuffé kl. 12
Festprogram:
Sång- och musikinslag, Camilla Nordlund och Kalle Teir
Kristinestads hälsning, stadsstyrelseordf. Parick Ragnäs
Festtal, hörselförbundets viceordf. Anita Ismark
Anförande om ljud som berör hörsel, Kalle Teir
Kaffe och fri samvaro

Vi önskar Er förenings anmälan med antal deltagare senast 30.7.2022.
Anmälningarna tas emot av hörselföreningens ordförande Hans-Erik Lindqvist, hanserikjohan.lindqvist@gmail.com eller tel. 050 581 1760.
Vänligen meddela om eventuella matallergier.
Deltagaravgiften 30 € / person tas emot föreningsvis vid ankomsten eller genom inbetalning till Sydösterbottens hörselförenings konto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

Meddelande till medlemmarna i Sydösterbottens hörselförening

Anmälan till Österbottniska sommarsamlingen tas emot av Iris tel. 044 022 4388 senast 30.7.2022.
Deltagaravgiften 30 € / person tas emot vid ankomsten.

Bussen till sommarsamlingen i Kilen 14.8 startar från Korsnäs, Sale kl. 10.00, Rangsby, Långviken 10.20, Norrnäs, Verkan 10.25, Närpes, busstation 10.40.

Vi ses alla i Kilen!

Arrangör Sydösterbottens hörselförening rf
Med understöd från Sparbanksstiftelsen i Kristinestad och
William Thurings stiftelse

Datum

aug 14 2022
Expired!

Tid

12:00